tWINQ

Prosaxum Nederland maakt gebruik van het VvE Portaal Twinq.

Hierdoor hebben alle eigenaren binnen hun VvE altijd online toegang tot alle gegevens van de VvE. Denk aan een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven van uw VvE. Of bijvoorbeeld aan de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, de notulen van de algemene ledenvergaderingen en de jaarrekeningen. Op dit speciale online platform voor VvE’s vindt u als VvE-lid ook of u bijvoorbeeld nog openstaande VvE-bijdragen heeft staan en wat de status is van een reparatieverzoek.